Vysušovanie muriva systémom DryPol

DryPol - certifikát

Elektroosmóza zrozumiteľne

Zhruba asi pred 150 rokmi bola objavená pri pokusoch fyzikálne zákonitosť, že voda v poréznych / a nielen stavebných / materiáloch putuje od kladného k zápornému pólu - stimulácia elektrickým nábojom. Ďalší vývoj a výsledky pokusov viedli k využitiu v technike, priemysle, stavebníctve a ďalších odboroch. Dnes je možné, vďaka vyspelej technológii bezdotykovo a bez zásahu do konštrukcie stavieb alebo akýchkoľvek stavebných úprav vykonávať vysúšanie muriva v plošnom meradle.

Ako funguje DryPol system

Po inštalácii elektroosmózy DryPol system putuje voda v kapilárách muriva zpet k podkladu stavby od + (plus) k - (minus) pólu. Využíva sa teda zemského magnetizmu, v tomto prípade elektromagnetizmu. Silný minusový elektromagnetický pól máme v podlade stavby, mierny kladný pól dodáme prístrojom DryPol system do molekul vody v murive obsiahnutých. V dalších rokoch potom elektroosmóza pôsobí ako štít proti vzlínavej vlhkosti a tejto bráni opätovnému vzostupu do muriva. Dom zostáva suchý, vrátanie pivnice a podkladu stavby. Nejedná sa teda o žiadnu "zázračnú krabičku" ale o sofistikovaný elektronický systém, využívajúci pevne daných fyzykálních zákonov tejto planéty.

Súbory na stiahnutie

Stav muriva pred inštalaláciou
Stav muriva pred inštalaláciou
Stav muriva po 10 mesiacoch
Stav muriva po 10 mesiacoch

Fotografie